CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Lọ chứa bệnh phẩm 50/55 ml HTM

 - Nhựa PS trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%) nắp màu đỏ.

- Trên nhãn: logo hình giọt nước ở bên trái, ba vòng tròn HTM ở bên phải nhãn.

Các bài viết liên quan

Trình Bày:


Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

Số đăng ký lưu hành

LON – 0.50

Lọ nhựa PS 50ml có nhãn HTM

100 lọ/bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003

61/2012/BYT-TB-CT.

LON –  0.50.0

Lọ nhựa PS 50ml có nhãn tiệt trùng HTM

1 lọ /bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003

LYN – 0.100

Lọ nhựa dung tích

100ml HTM

120 lọ/bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003

- Dùng chứa mẫu nước tiểu , bệnh phẩm….