CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ | HOTLINE: 0938 22 11 00 | CSKH: (+84.28) 3868 1959 |

Ống nghiệm chân không Serum V-Tube

Ống nghiệm chân không Serum

Các bài viết liên quan

 Tên sản phẩm
Thể tích
Kích thước
Màu nắp
Hóa chất
Ống nghiệm chân không Serum
2.0 ml
 13 x 75
 Màu đỏ
Clot Activator
 4.0 ml
 13 x 75
 6.0 ml
 13 x 100
 9.0 ml
 16 x 100