Containers with screw caps

Containers with screw caps 50/55ml

Related Articles

Trình Bày:


 

Mã HH

Tên hàng

Quy cách

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

Số đăng ký lưu hành

LON – 0.50

Lọ nhựa PS 50ml có nhãn HTM

100 lọ/bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003

61/2012/BYT-TB-CT.

LON –  0.50.0

Lọ nhựa PS 50ml có nhãn tiệt trùng HTM

1 lọ /bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003

LYN – 0.100

Lọ nhựa dung tích

100ml HTM

120 lọ/bịch

HTM - VN

ISO 13485: 2003