SD Dengue IgG/IgM


SD Dengue IgG/IgM

Related Articles

Thông tin chung
 
SD BIOLINE Dengue IgG/IgM test is a solid phase in vitro immunochromatographictest for the qualitative and differential detection of IgG and IgM antibodies to dengue virus serotype DEN-1,2,3 and 4 in Whole blood, serum and plasma.
  • Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần.
  • Kết quả thử nghiệm 3 vạch (IgG, IgM, vạch chứng)
  • Độ chính xác cao với mẫu có nồng độ thấp.
  • Phân biệt giữa nhiễm virus Dengue tiên phát và thứ phát.
  • Tương quan tốt với phương pháp ức chế ngưng kết hồng cầu – Haemagglutination-Inhibition (HI)
  • Không có phản ứng chwos với nhóm Flavivirus khác và những bệnh do muỗi truyền.
  • Độ nhạy: 94.6%, Độ đặc hiệu : 94.1% ( so với thử nghiệm HI)